Per cada crítica que facis en negatiu, obliga’t a fer-ne una de positiva

Exercici 13: les critiques també en positiu de Maria Rosa Mirada

¡Haz clic para puntuar!
Votos: 0