Posa’t davant el mirall, amb l’esquena recta, la barbeta lleugerament amunt, apretant ben fort els punys i amb els braços flexionats (a mode de celebració). Pensa en tot el que ets capaç de fer avui. Recomanació: acompanya-ho amb una cançó animada que t’encanti.

Exercici 14: Mira’t al mirall de Maria Rosa Mirada

¡Haz clic para puntuar!
Votos: 0