És comú que aquests dos conceptes es barregin i s’arribin a confondre. Tots dos son alteracions del son, concretament del grup de les Parasòmnies, i encara que tenen alguns trets similars tot seguit veurem quines son les principals diferències.

Els malsons

Els malsons són uns dels trastorns més freqüents en la infància. Solen aparèixer en la segona meitat de la nit i son somnis desagradables fruit d’alguna inquietud o preocupació que té el nen en el seu moment vital. Habitualment son somnis llargs i molt elaborats que provoquen en el nen una forta sensació d’ansietat o por. L’episodi sol acabar quan el nen desperta passant a un estat de plena alerta i angoixa i sent capaç de relatar amb molts detalls el somni que acaba de tenir.

Orientacions als pares

És important que quan el nen desperti del malson vagin al dormitori i l’escoltin i el tranquil•litzin utilitzant una veu suau i sense mostrar-se excessivament preocupats pel que acaba de succeir. És millor no atabalar al nen amb masses explicacions d’entrada (intentant, per exemple, demostrar-li que els monstres només existeixen en la seva imaginació), però resulta molt útil parlar sobre el malson en un ambient calmat i lúdic. Se’l pot animar a que faci un dibuix del malson com a mitjà per treure fora la por i així poder manipular la història i fins i tot canviar el final, ajudant-lo així a superar l’angoixa.

Els terrors nocturs

A diferència dels malsons, els anomenats terrors nocturns solen aparèixer en la primera meitat de la nit i durant l’episodi és habitual que el nen s’assegui bruscament al llit i comenci a cridar i plorar amb una expressió facial de terror i signes d’intensa ansietat. En aquest cas el nen no sol despertar-se fàcilment i si es desperta es mostra confús i desorientat durant uns minuts i amb una sensació de por que no aconsegueix relacionar amb res ja que no recorda el somni que acaba de tenir.

Orientacions als pares

Els terrors nocturns normalment desapareixen amb el temps. En els casos lleus els pares han d’adoptar una actitud tranquil.la i simplement han de vigilar que durant l’episodi el nen no caigui o pateixi cap dany físic derivat de la seva incorporació al llit. Hem de recordar que el nen no està despert, així que cal esperar que l’episodi segueixi el seu curs natural però sota la nostra vigilància.

 

És important recordar que cada nen és diferent i que la manera en que es presenten tant els malsons com els terrors nocturns pot variar en cada cas. Si la simptomatologia persisteix és recomanable consultar a un especialista.

¡Haz clic para puntuar!
Votos: 0