PROMPT (Punts per la Reestructuració d’Objectius Fonètics Musculars i Orals), és una tècnica de treball en logopèdia, amb la seva filosofia, metodologia i investigació, que es va desenvolupar a partir dels anys 80 als Estats Units, per Deborah Hayden. El PROMPT  està entrant de manera insidiosa però amb força al nostre país, actualment, són pocs els terapeutes que l’utilitzen, però la seva eficàcia fa preveure que aviat n’augmentarà el nombre.

Quines diferències hi ha entre el PROMPT i altres metodologies?

La diferència i l’avenç en relació a altres metodologies aplicades en el tractament logopèdic, és, entre d’altres, que amb el PROMPT donem informació completa al pacient (sigui infant o adult), a través de tots els sistemes sensorials: Auditiu (donant el model correcte de producció oral), Visual (el terapeuta produeix la palabra o fonema a treballar al mateix temps que la demana al pacient), i Tàctil-kinestèsica (fent la maniobra corresponent amb el fonema a treballar). L’altra diferència a destacar és, que el Mètode Prompt, dóna molta importància a la transició de moviment entre un fonema i el següent en una paraula, i per tant guia també en aquest procés. Hem de recordar que en la parla, els fonemes no es produeixen d’una manera aïllada, sinó lligats uns amb els altres.

Actualment només existeix una instructora de parla hispana, la llicenciada Maria Gabriela Sánchez, i l’any passat vam tenir la sort de tenir-la a Espanya impartint el primer workshop de PROMPT al nostre país.

Com es treballa amb el mètode PROMPT?

A partir d’una avaluació de l’infant (hi ha o no control fonatori?, possibles asimetries a nivell orofacial?, quins fonemes produeix o no, presenta apràxia?, etc.) es planificarà una intervenció individualitzada per cada cas.

Les maniobres PROMPT consisteixen en uns moviments concrets per a cada fonema que la logopeda realitzarà amb la seva mà en la cara del pacient, donant una informació precisa de com es produeix un fonema a nivell fonatori, mandibular, labial, lingual, etc.

A mesura que la persona avança en la seva producció, l’ajuda disminueix i es continua treballant el següent objectiu plantejat.

El Mètode Prompt, no només es treballa amb infants, sinó també amb adults, però en qualsevol cas s’han de donar uns requisits mínims per tal que la intervenció sigui exitosa, com pot ser, que hi hagi un intenció comunicativa per part del pacient.

Com utilitzem el mètode PROMPT a (Parèntesi)?

Durant les sessions amb nens i nenes a (Parèntesi) es treballa sempre d’una manera lúdica i tenint en compte els interessos i gustos dels infants, seleccionant un lèxic relacionat que contingui els fonemes a treballar, reforçant positivament i valorant l’esforç i l’avenç de cada nen, tot respectant el seu ritme evolutiu.

És important recalcar, que nosaltres no treballem amb el Mètode PROMPT exclusivament, en el cas que la intervenció pugui estar beneficiada d’una combinació de metodologies (PROMPT i d’altres), la logopeda treballarà de manera diferenciada en funció dels objectius d’intervenció i el moment evolutiu de cada pacient.

Us informem que ja no oferim el servei de logopèdia però compartim aquest article perquè considerem que és molt útil pels nostres lectors/es.

¡Haz clic para puntuar!
Votos: 0