Cal que hi hagi una rutina?

Durant les vacances d’estiu, quasi tres mesos, el major canvi és el fet de no tenir classe. És un període de temps on es trenca amb la rutina o els horaris es modifiquen notablement.

Podríem dir que la rutina habitual es trenca però se n’estableixen de noves, tampoc seria convenient tenir els horaris totalment descontrolats, ja que una rutina, encara que sigui flexible, aporta seguretat als infants.

Els nens no tenen per què llevar-se aviat entre setmana com habitualment, ni tampoc fer els quaderns d’estiu cada dia, ja que tenen molt temps per fer-los, es tracta que en el temps de vacances puguin gaudir i fer activitats que difícilment podran fer en període escolar, la missió com a pares és pensar activitats per fer en aquest llarg temps. Els nens tenen “m’avorreixo” sempre present i necessiten propostes.

Les nostres propostes d’activitats:

Les activitats han d’adequar-se als gustos i preferències dels nens, sempre tenint en compte la seva edat. Els nens poden participar en la decisió si els hi demanem opinió, però tenint clar que són els pares qui les prenen.

Pel que fa a les tasques escolars dependrà de l’edat del nen, si el curs ha anat bé, si té dificultats en algunes àrees, recuperacions….El màxim de temps aconsellable seria dedicar una hora al dia per mantenir així la sensació de vacances. La millor hora per dedicar-se en aquestes tasques és al matí després d’esmorzar, ja que estan descansats i després poden gaudir de la resta de dia. Si hi ha assignatures pendents, el més recomanable és fer un planning i organitzar-se amb l’ajut dels pares, tenint clar que el calendari s’ha de complir.Després d’acabar l’escola i de fer una o dues setmanes de descans absolut acadèmic (majoritàriament campaments, colònies, viatge ….) seria el moment per reprendre el contacte amb el material acadèmic. És recomana que el material no sigui el mateix que l’utilitzat durant el curs.

L’estiu és un època molt recomanable per que l`aprenentatge sigui experimental, i no necessàriament associat a un quadern d’estiu. Una bona opció és fer una excursió a la natura, allà podran recollir plantes, flors i consolidar aprenentatges fets a l’escola. També es poden proposar algunes tasques adaptades a cada edat, p.e. quant ens ha costat la benzina de l’excursió? Podem visitar museus, centres culturals…

Una idea important és que hem de ser flexibles amb les tasques escolars si, per exemple, la família se’n va una setmana de vacances no seria necessari que s’emportessin les tasques, per tal de gaudir i desconnectar aquesta setmana.

En tots els casos l’estiu és el millor moment per fomentar la lectura als nens i que es pugui mantenir com un hàbit durant l’any.

Una altra activitat imprescindible durant les vacances d’estiu és fomentar la realització d’algun esport, les activitats a l’aire lliure, ….és un bon moment per practicar-ne algun de nou, d’experimentar, no ha de ser l’esport que realitzen normalment durant el curs.

Cal què hi hagi límits i obligacions?

Pel que fa a l’ús de televisió, tauletes, mòbil, ordinadors….és important que el temps també estigui limitat i no caure en llargues hores davant de la televisió i l’ordinador. Sempre sent flexibles i fent excepcions.

Pel que fa referència a les obligacions, si durant el curs tenen tasques assignades, com per exemple parar taula, es poden mantenir, o proposar-ne unes altres de noves. Els ensenya a responsabilitzar-se i els aporta autonomia i seguretat.

L’última recomanació i la més important seria aprofitar l’estiu per gaudir junts del temps, jugar i compartir les desitjades vacances d’estiu.

Letícia Vinyoles

¡Haz clic para puntuar!
Votos: 0