Actualment, la societat sobrevalora la immediatesa i la rapidesa, oferint milers d’opcions entre les que triar, provocant que portem les nostres vides a un ritme accelerat.

La percepció de no tenir temps suficient per “tot el que s’ha de fer” és una de les causes més freqüents d’estrès i es produeix per l’alt nivell d’autoexigència i perfeccionisme.

Com detectar si hi ha un problema:

L’estrés apareix quan es percep el no arribar com un fracàs i quan es viu gran part del temps pressionat per una data límit.

Davant d’aquest malestar s’ha d’identificar en quines tasques s’està invertint el temps.

Segons Stephen Covey les tasques es poden classificar segons la següent matriu.

   

URGENT

 

 

NO URGENT

 

IMPORTANT

 

 

1

 

2

 

NO IMPORTANT

 

 

3

 

4

 

 1. Urgents i Importants:

Tasques que necessiten atenció urgent pel seu compliment, amb venciments d’entrega definits, problemes, crisis…

Les persones que dediquen la majoria del seu temps a aquest tipus de tasques acaben patint ansietat i cansament.

 1. No urgents i importants:

Tasques que es poden planificar i preveure, tenen a veure amb les nostres relacions i les oportunitats i produeixen benestar i satisfacció al fer-les.

 1. Urgents i no importants:

Tasques on es dedica temps al confondre la urgència amb la importància. Acostumen a ser tasques prioritàries per altres persones, com són interrupcions, informes…

 1. No urgents i no importants:

Tasques innecessàries que produeixen pèrdues de temps però que afavoreixen la desconnexió i la diversió.

Segons aquests paràmetres, l’estrés i l’ansietat es reduirà si gran part del temps es dedica a tasques importants i no urgents. D’aquesta manera, les tasques importants no passen a ser mai urgents.

Per definir la importància de les tasques, s’hauràn de relacionar amb els valors personals i resultats esperats, definint els objectius a curt i llarg plaç. Per poder després preparar el pla d’accions que portaran a la consecució d’aquests objectius generant més eficiència i control.

D’aquesta manera, es pot identificar si la tasca a realitzar ens apropa o allunya dels nostres valors i objectius, donant coherència i sentit al què es fa.

Claus per gestionar millor el temps:

 • Establir prioritats connectant amb els nostres valors i desitjos.
 • Organitzar (definir el què), programar (definir el quan) i executar (fer-ho!) les tasques, sent flexibles a canvis importants però sense perdre de vista les nostres prioritats.
 • No posposar les tasques importants, identificant l’emoció que ens limita: por, vergonya…
 • Delegar, encara que suposi baixar el nivell d’autoexigència.
 • Dir NO, a aquelles tasques no importants per nosaltres, practicant l’Assertivitat.
 • Concentrar-nos cada vegada en una cosa, amb la multitasca es perd eficiència.
 • Acabar el que comencem
 • Cuidar-se i descansar per recarregar-se de l’energia necessària.

 

En quina part de la matriu treballes la major part del teu temps?

¡Haz clic para puntuar!
Votos: 0