Potenciar l’autoestima dels nostres fills és una tasca important ja que això farà que puguin afrontar els reptes futurs i gestionar problemes i situacions complicades sense que això els faci sentir malament, sinó amb motivació per superar-les.

El fet de tenir una bona autoestima i sentir-se segur d’un mateix farà que se sentin capaços de fer front als conflictes com a reptes, no com un problema.

De quina manera puc observar que el meu fill/a té una baixa autoestima?

A continuació hi ha una sèrie de característiques que de manera individual o combinada se solen donar en infants i adolescents que presenten una baixa autoestima. Si observeu que el vostre fill/a presenta algun d’aquest comportaments, ens indica que cal fomentar la seva autoestima:

 • Es mostra molt dependent pel que fa a la presa de decisionsdel dia a dia.
 • En qualsevol cosa del quotidià  demana ajuda.
 • Busca l’aprovació de l’adultper saber si una cosa l’ha fet bé  o no.
 • Mostra poca autonomia en general, poca o nul·la col·laboracióen les tasques de la llar.
 • Li costa fer coses noves, fer noves activitats extraescolars, esports o tasques que no ha realitzat mai.  Es mou només en un espai i activitats molt limitades, anomenat zona de confort.
 • Problemes d’enveja o gelosia, tant amb companys de classe com amb familiars i germans
 • Si s’enfronta a una tasca que li comporta algun esforç de seguida l’abandona o demana que l’ajudin. Presenta una baixa tolerància a la frustració.

Què podem fer per ajudar a millorar-la?

Ara que ja sabem la importància de què els vostres fills tinguin una bona autoestima, us donarem unes indicacions per ajudar-vos a aconseguir-ho:

  • El més important per tenir una bona autoestima és sentir-se estimat. Quan faci alguna cosa malament li direm allò què ha fet malament, no ens referirem a la persona. Ex: “això està molt desordenat”, o  “no has guardat les coses al lloc al tornar de l’escola”, enlloc de “ets un desordenat”.
  • Dedicar cada dia un temps de qualitat als nostres fills donant-los tota la nostra atenció, sense res que interfereixi. El més important no és la quantitat de temps sinó la qualitat, que puguin explicar com se senten, què els hi ha passat a l’escola….Dedicarem un temps amb escolta activa.
  • És important que els nens/es coneguin que hi ha unes regles, no tenen per què ser moltes però si que han de ser clares p.ex: ” no pujar al sofà amb sabates”, aquestes regles són fixes i s’han de complir. Els ensenyem que hi ha uns límits, això aporta seguretat.
  • Oferir-li nous reptes, animar-lo a provar coses noves, fer coses diferents… Sempre hi ha la possibilitat de fracàs però si no ho provem mai obtindrem l’èxit.  D’aquesta manera aprendran que dels errors i equivocacions també se n’aprèn, i que és molt més satisfactori i motivador aconseguir un objectiu per ell sol que renunciar i què ho faci algú altre en el seu lloc.
  • Evitar les comparacions, tan si són positives com negatives, només poden afavorir l’enveja, la rivalitat….o transmetre un nivell d’exigència excessiu que només porta a sentir frustració. P.ex: cal evitar expressions com: ” la teva germana es porta molt millor que tu”
  • Assenyala també els punts forts que tingui el teu/va fill/a, li ajudarà a entendre que tots tenim punts forts i febles, coses que ens surten bé i altres que no. Els nostres punts forts són els que ens donen autoestima i seguretat, no ho podem oblidar!
  • Animar-lo a fer tasques que li requereixen un esforç, ensenyar-li com es fa però no optar per fer-ho nosaltres, d’aquesta manera els nens/es adquireixen autonomia, un factor clau per a una bona autoestima.

A vegades resulta molt difícil fer-ho sol/a, si sospites que el teu fill/a pot tenir una autoestima molt baixa i no te’n surts, contacta amb nosaltres.

¡Haz clic para puntuar!
Votos: 0